dinsdag 3 juni 2014

Belofte van trouw en...

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

dinsdag 20 mei 2014

Herhaling - Uitingen

Het is belangrijk om te getuigen van Gods goedheid en de mogelijkheid om zalig te worden. We hoeven niet stil te zijn, maar mogen getuigen van God: Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente (Psalm 40:10, HSV)

Deze week een herhaling van een vechtvers uit 2011:
http://vechtvers.blogspot.nl/2011/05/spreuken-422-23-uitingen-van-het-leven.html

dinsdag 13 mei 2014

1 Johannes 3:5-6a - Verlosser van zonde

En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. Ieder die in Hem blijft, zondigt niet
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

donderdag 8 mei 2014

Mattheus 1:21b - Jahweh redt

u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

vrijdag 25 april 2014

Johannes 1:12 - Kinderen van God

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Deze week een bekende tekst uit Johannes. Gekozen uit hoofstuk 8 van het boek Het Nieuwe Leven van Andrew Murray. Prima geschikt voor deze sabbat.

zondag 13 april 2014

Efeze 5:25-27 - Stralend voor Hem

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 23 maart 2014

maandag 17 maart 2014

1 Thessalonicenzen 2:13 - Functioneel

En daarom danken wij God dan ook zonder ophouden, omdat u het woord van God, dat u van ons te horen kreeg, hebt ontvangen en het hebt aanvaard; niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is: het woord van God zelf, dat ook werkzaam blijft in u die gelooft.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 9 maart 2014

Jakobus 1:21 - Niets verkeerds of slechts

Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 2 maart 2014

Romeinen 10:17 - Woord en Geest samen

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
(NBG-vertaling)

Diverse vertalingen...

We geloven, dank aan God! Dat is iets waarvoor Hij heeft gezorgd! Geloof is een geschenk van de Heilige Geest:

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22, HSV)

Andrew Murray geeft aan dat we door het Woord opnieuw geboren zijn. "Het Woord werkt het geloof in je; door middel van het Woord komt geloof. Ontvang het woord eenvoudigweg met de gedachte dat het effect sorteert binnen in je. Houd jezelf bezig met het Woord en geef het de tijd. Het Woord heeft een goddelijk leven in zich; draag het in je binnenste en het zal leven uitwerken in u. Het zal een sterk geloof uitwerken waarmee alle dingen mogelijk zijn."
vrij vertaald uit de Engelse versie van Het Nieuwe Leven

Het is daarom zo belangrijk om het Woord zelf te horen en het ook door te geven want hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? (vers 14, HSV)

zondag 23 februari 2014

Lukas 1:45 - Beloftes blijven geloven

En zalig is zij die geloofd heeft dat in vervulling zal gaan wat haar door de Heer gezegd is.
(HSV + GNB)

Diverse vertalingen...

De Schriften geven de Woorden van God weer. Die woorden zijn vol van beloften. Beloften voor toen, maar (mogelijk?) ook voor nu. Kan ik die beloften op mezelf toepassen? Andrew Murray gaf in Het Nieuwe Leven zijn mening:
 "Als ik een woord van God heb waarin Hij belooft om iets te doen, kan ik er altijd zeker van zijn dat Hij het ​​zal doen. Ik moet het woord gewoon vastpakken en vasthouden en er mee wachten op God: God zal ervoor zorgen dat hij Zijn woord aan mij vervult."
vertaald uit de Engelse versie van Het Nieuwe Leven


Wat is er makkelijker dan om het met God uit te proberen, en Zijn Woord aan Hem terug te geven? Op Hem vertrouwen, dat deden meer mensen. Zoals de mensen die Murray citeert uit de Bijbel. Is dat te makkelijk gedacht?

zondag 16 februari 2014

Romeinen 4:20 - Geen twijfel

En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 9 februari 2014

Herhalen herhalen herhalen

Deze week volgens planning geen nieuw Bijbelvers. Deze week kan worden gebruikt voor ophalen van de geleerde verzen uit de afgelopen weken of maanden (of jaren...) Voor een overzicht van de verzen en de weken om te herhalen, zie http://bit.ly/1ldLTAO

Inprenten is een goede zaak zegt de Bijbel:
  • het is een effectieve manier om het Woord van God te overdenken (overleggen) dag en nacht (Jozua 1:8) 
  • om het te bewaren (verbergen) in ons hart opdat we niet zondigen zouden tegen de Heere (Psalm 119:11)
Lees meer...

zondag 2 februari 2014

Handelingen 27:25 - Geloof is vertrouwen

Houd dus moed, mannen, want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is.
(NBV + HSV)

Diverse vertalingen...

zondag 26 januari 2014

Psalm 119:11 - Opbergen

Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.
(NBG-vertaling)

Diverse vertalingen...

Het inprenten van Gods woorden kan veel zegen geven. Hoe meer ik ken van de Bijbel, hoe - menselijk gesproken - makkelijker het is voor God om me Bijbelteksten in gedachten te brengen.

God sprak al over het onthouden van Zijn woorden in de Torah, het begin van de Bijbel. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 11:18, de vechtverzen van vorige week. Ook de dichter van Psalm 119 spreekt over het kennen van Gods woord. De Bijbel vindt blijkbaar dat het kennen van de Schriften belangrijk is.

De schrijver van de psalm bergt de woorden van God in zijn eigen hart, zodat hij niet zal zondigen. In de vertaling van Psalm 119 door Kees Waaijman blijkt dat de dichter van de psalm God niet wil misdoen: "opdat ik Jou niet misdoe". De woorden van onze God zijn dus een hulpmiddel om op de juiste manier te leven. In plaats van kwalijk handelen (zondigen/misdoen), helpen ze om het juiste in gedachte te houden. En dus het juiste te doen.

De apostel Jakobus bemoedigt ons hierin en roept ons op het Woord niet alleen te horen:
En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. (Jakobus 1:22, HSV)

Horen, inprenten en opbergen in je hart lijken verschillende dingen. Andrew Murray schrijft in Het Nieuwe Leven: "God vraagt van jou als Zijn kind, dat je je hart geeft, zodat het vervuld kan worden met Zijn Woord. Zul je dit doen? Wat zeg je? De Heere Jezus wil op deze manier Zijn heilig werk vervolmaken met kracht. Laat je antwoord continu duidelijk zijn: Ik berg uw woord in mijn hart; Ik heb uw wet zo lief, zij is geen ogenblik uit mijn gedachten." (vers 11, NBG51; Psalm 119:97, WV95)

De vechtverzen van januari, februari en maart komen uit het genoemde boek Het Nieuwe Leven van Andrew Murray.

zondag 19 januari 2014

Deuteronomium 11:18 - Vechtwoorden

Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 13 januari 2014

1 Petrus 2:2 - Worden als een kind

En verlang [vurig], als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 5 januari 2014

1 Johannes 1:2 - Het Woord dat leven is

want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...