zondag 22 april 2012

Romeinen 12:17-18 - Doordacht leven

HSVSV
Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
andere vertalingen

zondag 15 april 2012

Romeinen 12:14 - Zegenen en niet vervloeken

HSVSV
Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.
andere vertalingen

zaterdag 7 april 2012

Romeinen 12:12 - Blij doorgaan

HSVSV
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
andere vertalingen

zondag 1 april 2012

Spreuken 16:24 - Gezonde woorden

HSVSV
Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.Liefelijke redenen zijn een honigraat, zoet voor de ziel, en medicijn voor het gebeente.
andere vertalingen