zondag 30 juni 2013

Psalm 118:14 - Een kracht en lied tot behoud

De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 24 juni 2013

Psalm 118:6 - Ik ben niet bang

De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 16 juni 2013

Psalm 105:4 - Nodig

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 9 juni 2013

maandag 3 juni 2013

Jakobus 4:7 - Onderwerp je en overwin

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

De gelovige is gezeten in de hemelse gewesten (Efeze 1 en 2). Dat betekent dat we een positie hebben die we misschien nauwelijks kunnen beseffen. Boze machten zijn ons onderworpen omdat we met Christus boven hen gezeten zijn. We hebben overwonnen omdat Christus overwon. Terwijl de de duivel rondzwerft als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden, hebben we - God dank! - overwonnen! Leve de Zoon! (1 Petrus 5:8, WV95)

God wil onze hartstocht. De brief van Jakobus laat dat zien in hoofdstuk 4. Hartstocht en onderwerping aan Hem: onderwerp u aan God en bied weerstand aan de boze.

Gelukkig geeft diezelfde God de macht en geloof om de boze te weerstaan: Wederstaat hem, vast in het geloof. (1 Petrus 5:9a, NBG51)

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels (Efeze 6:10-11, NBG51)

Neil Anderson schrijft bij deze tekst uit Jakobus een kort gebed in zijn boek elke dag in Christus: "Liefdevolle Vader, dank U dat U mij zo'n geweldige autoriteit heeft gegeven. Help me om niet bang te zijn deze autoriteit te gebruiken voor mezelf en voor anderen."

God helpt ons, we hoeven niet bang te zijn voor de nederlaag.
Hij is onze almachtige Vader.