maandag 31 januari 2011

Psalm 79:9 – Offer en Gods hulp

HSV SV
Help ons, o God van ons heil, omwille van de eer van Uw Naam; red ons en doe verzoening over onze zonden, omwille van Uw Naam. Help ons, o God, onzes heils, ter oorzake van de eer Uws Naams; en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil.
andere vertalingen

In Psalm 79 beklaagt de gemeente, het volk van God, zich over de wreedheid van vijand. Die vijand heeft Jeruzalem verwoest en de tempel verontreinigd; de eredienst kan op deze manier geen doorgang hebben.

De psalm geeft aan dat Gods mensen gezondigd hebben, tegen het verbond met Hem in. De hele psalm geeft aan dat dit besef leeft en dat men terug wil naar de situatie zoals vroeger. Een situatie waarin de relatie met God weer goed is.
In vers 8 tot en met 10 wordt God om vergeving en hulp gevraagd.

8 Denk niet aan onze vroegere misdaden, haast U, laat Uw barmhartigheid ons te hulp komen, want wij zijn volledig uitgeteerd. 9 Help ons, o God van ons heil, omwille van de eer van Uw Naam; red ons en doe verzoening over onze zonden, omwille van Uw Naam. 10 Waarom zouden de heidenvolken zeggen: Waar is hun God? (vers 8 t/m 10a, HSV)

In deze verzen is veel te vinden over het belang van God voor een zondaar:
  • hulp/redding omwille van Gods Naam
  • verzoening/vergeving omwille van Gods Naam
  • laat de heiden weten dat God voor Zijn volk blijft zorgen, bij hen blijft
Wanneer iemand zich bekeert is het zichtbaar voor anderen. Vergeving en Gods zorg voor de bekeerling zijn of worden zichtbaar voor anderen. En ook al is de tempel niet meer bruikbaar, misschien kost bekering voor jou, voor u, wel een offer...