maandag 29 oktober 2012

Psalm 37:5 - Let go, let God

Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;
(Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 22 oktober 2012

Psalm 37:4 - Vreugdevolle gift

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 15 oktober 2012

Psalm 37:3 - Vertrouwen + actie!

Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 8 oktober 2012

2 Timotheüs 1:7 - Vrees niet

[Want] God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 1 oktober 2012

1 Timotheüs 6:6 - Winst in crisistijd

Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid.
(NBG-vertaling 1951)

Diverse vertalingen...