zondag 24 november 2013

Filippenzen 1:21 - Alles voor Hem

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 18 november 2013

Openbaring 21:23 - Niet Eindhoven

En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...


De Bijbel vertelt over wie God is. In het Oude Testament vind je Psalm 84 waarin geschreven staat: God, de HEERE, is een Zon en Schild (vers 26, SV). In het Nieuwe Testament staat over God geschreven Dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis (1 Johannes 1:5', WV95).

De profeet Jesaja schreef over een stad die deze naam krijgt: Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van IsraĆ«l (Jesaja 60:14, HSV) Is het dezelfde stad als in het Bijbelboek Openbaring? Het lijkt erop: in hoofdstuk 60 klinken positieve woorden over deze toekomstige stad. Ook schrijft Jesaja over het licht in de stad:  De zon zal voor u (de stad) niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad.

Dat sluit prachtig aan bij het Bijbelboek Openbaring in het Nieuwe Testament waar staat dat het nieuwe Jeruzalem geen zon en maan nodig heeft, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. Het Lam is Jezus Christus, de Zoon van God. Ofwel God zelf.

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Uit: Glorieklokken, lied 52

zondag 10 november 2013

Openbaring 21:22 - Waar ben je?

En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
(Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
Uit: Glorieklokken, lied 52

zondag 3 november 2013

Openbaring 2:10 - Wees niet bang

Vrees niet het lijden dat u te wachten staat. [...] Wees trouw tot de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...