zondag 10 november 2013

Openbaring 21:22 - Waar ben je?

En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
(Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
Uit: Glorieklokken, lied 52