zaterdag 30 juli 2011

2 Korinthe 5:5 - Gave(n) voor nieuw lichaam

HSV SV
Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft.
andere vertalingen

Wanneer we in Jezus Christus geloven heeft God ons een bewijs gegeven dat wij een eeuwig lichaam krijgen na onze dood. Dat klinkt als theorie, maar de Bijbel is Gods Woord, dus wat Paulus lang geleden schreef, klopt.
Het bewijs krijgen we van God, de schepper van het heelal, ongelooflijk toch? Hij woont in ons...! En na dit leven blijven we leven...

Het onderpand, Gods Geest, is een voorschot op wat we nog meer krijgen zullen. We hebben nu al onze verlossing van zonden gekregen. En misschien heeft God ons wel van banden bevrijd. Zodat we vrij zijn van zonden die ons blijven achtervolgen. Het onderpand is voor ons een garantie dat we meer zullen krijgen. We hebben tenslotte een "erfenis" in de hemel, de plaats met de vele woningen.

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden (Johannes 14:2, NBG51)

Als we leven met de wetenschap dat we al een gedeelte van de eeuwige erfenis hebben, moeten we de Gever van het onderpand niet teleurstellen door somber te leven. Want wat hebben we een prachtig vooruitzicht: dichtbij onze Heere Jezus, een nieuw lichaam, groot geluk. Laten we daarom in blijheid leven vanuit de gaven van dit onderpand: de vrucht van de Geest.


maandag 11 juli 2011

Psalm 16: 11 - Blijdschap en liefde

HSV SV
U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.
andere vertalingen

De Bijbel spreekt vaker over het pad des levens:

Wie het onderricht ter harte neemt is op weg naar het leven, maar wie een vermaning verwerpt dwaalt af. (Spreuken 10:17, WV)
(Meer hierover in het artikel Spreuken 6:22-23 – Wettig leven met Christus)


De Bijbel lezen helpt bij het wandelen met God, Hij maakt vertrouwd met het pad naar het leven. Zonder God is leven een stuk moeilijker. Al lijkt het van niet. Onze uiteindelijke bestemming geeft in ieder geval een overvloed van blijdschap. Die blijdschap begint in dit leven en gaat door tot in het leven hierna. In Gods aanwezigheid, bij Zijn aangezicht, is overvloedige vreugde. Daarom is het goed om God te kennen.

Voor altijd zijn er in Gods rechterhand - een sterke en bekwame hand - lieflijkheden, groot geluk. Wat kunnen we al blij zijn met Hem. Wat zullen we straks blij zijn met Hem! Kun je het bevatten? God alle eer voor Zijn liefde!


vrijdag 8 juli 2011

Psalm 9:10-11 - Veilige toevlucht (2)

Gods naam kennen, op Hem vertrouwen en Hem zoeken zijn prachtige, vrome idealen. Daarvoor heeft ieder mens Gods Heilige Geest nodig. Bijbelverklaarder Matthew Henry schrijft: "Hoe beter God wordt gekend, des temeer wordt Hij vertrouwd." Jezus zelf zegt over het kennen van God:

Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? (Johannes 14:7-9, HSV)

Dat vraagt geloof (=vertrouwen) in God. "Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij" zegt Jezus in Johannes 14 (vers 1b, NBG51). We mogen geloven als een kind en op Hem vertrouwen.

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de zijnen
(gedeelte uit "Een vaste Burcht" n.a.v. Psalm 46, Maarten Luther)


zondag 3 juli 2011

Psalm 9:10-11 - Veilige toevlucht

HSV SV
De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken. En de HEERE zal een Hoog Vertrek zijn voor den verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.
andere vertalingen

Bij God is veiligheid. Dat blijkt op meerdere plekken in de Bijbel:

Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen (2 Samuel 22:31b)

God is ons een toevlucht en vesting. [...] de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. (Psalm 46:2 en 8, HSV)

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:2, HSV)

De Naam van de HEERE is een sterke toren,een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. (Meer hierover in het artikel Spreuken 17:22 en 18:10 – Torenhoge veiligheid)

De schrijver van Psalm 9, David, dankt God met zijn hele hart en wil de wonderen vertellen die God heeft gedaan. Davids vijanden zijn namelijk "teruggedeinsd" en "gestruikeld", naties zijn door God bestraft zo vertelt hij. Daarom blijkt maar weer, zo lijkt David te willen zeggen, dat Gods trouw groot is; bij God is veiligheid.

Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg,
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg
(gedeelte uit "Veilig in Jezus' armen", bundel Joh. de Heer 523)