zaterdag 30 juli 2011

2 Korinthe 5:5 - Gave(n) voor nieuw lichaam

HSV SV
Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft.
andere vertalingen

Wanneer we in Jezus Christus geloven heeft God ons een bewijs gegeven dat wij een eeuwig lichaam krijgen na onze dood. Dat klinkt als theorie, maar de Bijbel is Gods Woord, dus wat Paulus lang geleden schreef, klopt.
Het bewijs krijgen we van God, de schepper van het heelal, ongelooflijk toch? Hij woont in ons...! En na dit leven blijven we leven...

Het onderpand, Gods Geest, is een voorschot op wat we nog meer krijgen zullen. We hebben nu al onze verlossing van zonden gekregen. En misschien heeft God ons wel van banden bevrijd. Zodat we vrij zijn van zonden die ons blijven achtervolgen. Het onderpand is voor ons een garantie dat we meer zullen krijgen. We hebben tenslotte een "erfenis" in de hemel, de plaats met de vele woningen.

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden (Johannes 14:2, NBG51)

Als we leven met de wetenschap dat we al een gedeelte van de eeuwige erfenis hebben, moeten we de Gever van het onderpand niet teleurstellen door somber te leven. Want wat hebben we een prachtig vooruitzicht: dichtbij onze Heere Jezus, een nieuw lichaam, groot geluk. Laten we daarom in blijheid leven vanuit de gaven van dit onderpand: de vrucht van de Geest.