maandag 8 augustus 2011

Filippenzen 4:13,19 - God geeft genoeg

HSV SV
Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.
[...]
Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.
[...]
Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
andere vertalingen

Onze God zegent niet elke activiteit die wij ondernemen. Het is belangrijk om een tekst in zijn verband te lezen; vers 13 geeft aan dat de gelovige elke situatie kan dragen, of hij nu arm of rijk is. De Willibrordvertaling geeft aan:

Ik ben volledig ingewijd. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik kan in overvloed leven en ik kan armoede lijden. (Filippenzen 4:12b, WV95)

Daarna volgt het eerste vechtvers van deze week: Ik vermag... etc.

Corrie ten Boom schrijft in Iedere dag nieuw een kort gebed bij het Bijbelgedeelte Filippenzen 4:11-13: Heer, wilt u ons helpen om ons denken op U gericht te houden. Dan accepteren wij zowel armoede als overvloed, in Uw kracht.

Laten we onze blik op Christus gericht houden, dan voorziet Hij ons van alles wat we nodig hebben. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. (Psalm 37:4, HSV)