maandag 29 juli 2013

Galaten 6:9 - Beloning

En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 21 juli 2013

Galaten 6:2 - Gedeelde drukkende lasten

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Is tijdens een trektocht de bepakking te zwaar door een blessure, dan is het erg prettig dat een ander de last kan dragen. Of dat meerdere personen zorg dragen voor de bepakking.
De apostel Paulus schrijft aan de gemeenten van Galatië om elkaars lasten te dragen en daarmee de wet van Christus te vervullen.

De uitleg in Het Leven zegt hierover dat niemand het gevoel mag hebben dat het niet zijn taak is om anderen te helpen. "Het lichaam van Christus - de wereldwijde Gemeente - werkt alleen goed als de leden samenwerken voor het gemeenschappelijke doel". Dat betekent dus binnen de kerkelijke gemeente, binnen christelijke verenigingen, binnen huwelijken, binnen vriendengroepen enzovoort. We hebben een taak, geen Oud-Testamentische wet.

Zou dit verwijzen naar Christus oproep om elkaar lief te hebben als onszelf?: heb uw naaste lief als uzelf. (Mattheus 22:39b, NBV)

zondag 14 juli 2013

1 Korinthe 15:58 - Niet tevergeefs

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 7 juli 2013

Psalm 119:16 - Heilig verheugen

Bij uw ínzettingen zoek ik verkwíkking, ik zal uw wóord nóoit vergéten!
(Naardense Vertaling )

Diverse vertalingen...