zondag 21 juli 2013

Galaten 6:2 - Gedeelde drukkende lasten

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Is tijdens een trektocht de bepakking te zwaar door een blessure, dan is het erg prettig dat een ander de last kan dragen. Of dat meerdere personen zorg dragen voor de bepakking.
De apostel Paulus schrijft aan de gemeenten van Galatiƫ om elkaars lasten te dragen en daarmee de wet van Christus te vervullen.

De uitleg in Het Leven zegt hierover dat niemand het gevoel mag hebben dat het niet zijn taak is om anderen te helpen. "Het lichaam van Christus - de wereldwijde Gemeente - werkt alleen goed als de leden samenwerken voor het gemeenschappelijke doel". Dat betekent dus binnen de kerkelijke gemeente, binnen christelijke verenigingen, binnen huwelijken, binnen vriendengroepen enzovoort. We hebben een taak, geen Oud-Testamentische wet.

Zou dit verwijzen naar Christus oproep om elkaar lief te hebben als onszelf?: heb uw naaste lief als uzelf. (Mattheus 22:39b, NBV)