maandag 29 juli 2013

Galaten 6:9 - Beloning

En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...