zondag 14 juli 2013

1 Korinthe 15:58 - Niet tevergeefs

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...