zaterdag 26 mei 2012

1 Johannes 4:4b - Machtiger heerser

HSVSV
Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.
andere vertalingen

zondag 20 mei 2012

1 Johannes 3:1a - Een naam uit liefde

HSVSV
Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden.
andere vertalingen

zaterdag 12 mei 2012

Jesaja 26:4 - Stevig vertrouwen

HSVSV
Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots.Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid; want in den Heere HEERE is een eeuwige rotssteen.
andere vertalingen

zaterdag 5 mei 2012

Spreuken 31:30 - Lof aan de vrouw

HSVSV
Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid; maar een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden.
andere vertalingen

woensdag 2 mei 2012

Romeinen 12:21 - Goede overwinning

HSVSV
Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.
andere vertalingen