maandag 24 september 2012

Psalm 18:32 - Voorbij de twijfel

[Want] wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God?
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

woensdag 19 september 2012

Spreuken 26:20 - Stop de motor

Als er geen hout meer is, dooft een vuur, en als er geen lasteraar is, houdt een ruzie op.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zaterdag 8 september 2012

Spreuken 22:1 - Naamkeuze

Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.
(NBG-vertaling 1951)

Diverse vertalingen...

maandag 3 september 2012

Hebreeën 10:39 - Zonder wijken naar Jeruzalem

Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Hebreeën 3:12 - Opgelet?

De gebruikte tekst uit de NBV is uitgebreider dan de Griekse brontekst.
Daar staat eigenlijk aan het begin van vers 12:

Ziet toe, broeders, dat nooit... (Naardense vertaling)
of in de Herziene statenvertaling:
Zie erop toe, broeders, dat er nooit... 

Opletten geblazen dus met die verschillende vertalingen. Gelukkig zit onze God niet vast aan één vertaling.