woensdag 19 september 2012

Spreuken 26:20 - Stop de motor

Als er geen hout meer is, dooft een vuur, en als er geen lasteraar is, houdt een ruzie op.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...