zaterdag 8 september 2012

Spreuken 22:1 - Naamkeuze

Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.
(NBG-vertaling 1951)

Diverse vertalingen...