maandag 3 september 2012

Hebreeën 10:39 - Zonder wijken naar Jeruzalem

Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...