maandag 3 september 2012

Hebreeën 3:12 - Opgelet?

De gebruikte tekst uit de NBV is uitgebreider dan de Griekse brontekst.
Daar staat eigenlijk aan het begin van vers 12:

Ziet toe, broeders, dat nooit... (Naardense vertaling)
of in de Herziene statenvertaling:
Zie erop toe, broeders, dat er nooit... 

Opletten geblazen dus met die verschillende vertalingen. Gelukkig zit onze God niet vast aan één vertaling.