dinsdag 28 augustus 2012

Hebreeën 3:12 - Let op elkaar

Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God
(Nieuwe Bijbelvertaling)

Diverse vertalingen...