dinsdag 14 augustus 2012

Jesaja 65:24 - Antwoord verschuldigd

Nog vóór zij roepen zal Ik hun antwoorden, terwijl ze nog spreken zal Ik hen verhoren.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...