Vreugde en vechten

De Bijbel vertelt dag aan dag over de grootheid van God en wat Jezus Christus is voor de ongelovige en gelovige mens. In de Bijbel, het onfeilbare woord van God, kunnen we door Gods Geest onze vreugde vinden in Christus. Vreugde die je ook wilt delen.


Vreugde en walging
Tegelijk met deze vreugde ontdek je dat de zonde afschuwelijk en walgelijk is: iets om van weg te blijven. Wanneer de duivel de mens aanvalt is het goed om Bijbelverzen te kennen en daarmee te strijden in Gods kracht; de bijbel zegt in Efeze 6 vers 10 en 11

Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

vechtvers.nl
Deze website wil u ondersteunen in de geestelijke strijd. Efeze 6 vers 17 verklaart de titel van vechtvers.nl: En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Met de Bijbel, ben je gewapend met Gods Woord tegen de boze. Hoe meer je van dat Woord kent, hoe beter je gewapend bent en hoe meer je kunt blijven staan tegen de zonde en verleiding. Door Gods macht.
Hem zij daarvoor de glorie!