zondag 26 mei 2013

Jakobus 1:22 - Daders in vrijheid

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 20 mei 2013

zondag 12 mei 2013

Johannes 15:7 - Schatkamer

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 5 mei 2013

Psalm 34:8 - Veilig in de burcht

De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...