zondag 26 mei 2013

Jakobus 1:22 - Daders in vrijheid

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...