zondag 5 mei 2013

Psalm 34:8 - Veilig in de burcht

De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...