dinsdag 28 augustus 2012

Hebreeën 3:12 - Let op elkaar

Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God
(Nieuwe Bijbelvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 20 augustus 2012

Jeremia 1:8 - God zei: met ons

Wees niet bang voor hen want Ik ben bij u om u te redden – godsspraak van de HEER.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

dinsdag 14 augustus 2012

Jesaja 65:24 - Antwoord verschuldigd

Nog vóór zij roepen zal Ik hun antwoorden, terwijl ze nog spreken zal Ik hen verhoren.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

donderdag 9 augustus 2012

Johannes 8:51 - Woorden van leven

vast en zeker is het, zeg ik u: als iemand mijn woord bewaart zal hij geen dood aanschouwen tot in de eeuwigheid!
(Naardense vertaling)

Diverse vertalingen...