zondag 23 maart 2014

maandag 17 maart 2014

1 Thessalonicenzen 2:13 - Functioneel

En daarom danken wij God dan ook zonder ophouden, omdat u het woord van God, dat u van ons te horen kreeg, hebt ontvangen en het hebt aanvaard; niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is: het woord van God zelf, dat ook werkzaam blijft in u die gelooft.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 9 maart 2014

Jakobus 1:21 - Niets verkeerds of slechts

Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 2 maart 2014

Romeinen 10:17 - Woord en Geest samen

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
(NBG-vertaling)

Diverse vertalingen...

We geloven, dank aan God! Dat is iets waarvoor Hij heeft gezorgd! Geloof is een geschenk van de Heilige Geest:

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22, HSV)

Andrew Murray geeft aan dat we door het Woord opnieuw geboren zijn. "Het Woord werkt het geloof in je; door middel van het Woord komt geloof. Ontvang het woord eenvoudigweg met de gedachte dat het effect sorteert binnen in je. Houd jezelf bezig met het Woord en geef het de tijd. Het Woord heeft een goddelijk leven in zich; draag het in je binnenste en het zal leven uitwerken in u. Het zal een sterk geloof uitwerken waarmee alle dingen mogelijk zijn."
vrij vertaald uit de Engelse versie van Het Nieuwe Leven

Het is daarom zo belangrijk om het Woord zelf te horen en het ook door te geven want hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? (vers 14, HSV)