zondag 2 maart 2014

Romeinen 10:17 - Woord en Geest samen

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
(NBG-vertaling)

Diverse vertalingen...

We geloven, dank aan God! Dat is iets waarvoor Hij heeft gezorgd! Geloof is een geschenk van de Heilige Geest:

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22, HSV)

Andrew Murray geeft aan dat we door het Woord opnieuw geboren zijn. "Het Woord werkt het geloof in je; door middel van het Woord komt geloof. Ontvang het woord eenvoudigweg met de gedachte dat het effect sorteert binnen in je. Houd jezelf bezig met het Woord en geef het de tijd. Het Woord heeft een goddelijk leven in zich; draag het in je binnenste en het zal leven uitwerken in u. Het zal een sterk geloof uitwerken waarmee alle dingen mogelijk zijn."
vrij vertaald uit de Engelse versie van Het Nieuwe Leven

Het is daarom zo belangrijk om het Woord zelf te horen en het ook door te geven want hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? (vers 14, HSV)