zondag 23 februari 2014

Lukas 1:45 - Beloftes blijven geloven

En zalig is zij die geloofd heeft dat in vervulling zal gaan wat haar door de Heer gezegd is.
(HSV + GNB)

Diverse vertalingen...

De Schriften geven de Woorden van God weer. Die woorden zijn vol van beloften. Beloften voor toen, maar (mogelijk?) ook voor nu. Kan ik die beloften op mezelf toepassen? Andrew Murray gaf in Het Nieuwe Leven zijn mening:
 "Als ik een woord van God heb waarin Hij belooft om iets te doen, kan ik er altijd zeker van zijn dat Hij het ​​zal doen. Ik moet het woord gewoon vastpakken en vasthouden en er mee wachten op God: God zal ervoor zorgen dat hij Zijn woord aan mij vervult."
vertaald uit de Engelse versie van Het Nieuwe Leven


Wat is er makkelijker dan om het met God uit te proberen, en Zijn Woord aan Hem terug te geven? Op Hem vertrouwen, dat deden meer mensen. Zoals de mensen die Murray citeert uit de Bijbel. Is dat te makkelijk gedacht?