zondag 9 februari 2014

Herhalen herhalen herhalen

Deze week volgens planning geen nieuw Bijbelvers. Deze week kan worden gebruikt voor ophalen van de geleerde verzen uit de afgelopen weken of maanden (of jaren...) Voor een overzicht van de verzen en de weken om te herhalen, zie http://bit.ly/1ldLTAO

Inprenten is een goede zaak zegt de Bijbel:
  • het is een effectieve manier om het Woord van God te overdenken (overleggen) dag en nacht (Jozua 1:8) 
  • om het te bewaren (verbergen) in ons hart opdat we niet zondigen zouden tegen de Heere (Psalm 119:11)
Lees meer...