zondag 29 juli 2012

Johannes 8:31b-32 - Vrije school

Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 23 juli 2012

Psalm 100:5 - Goed voor eeuwig

Want goed is de ENE, voor éeuwig zijn vríendschap,- van geslacht tot geslácht is dáar zijn tróuw!
(Naardense Vertaling)

Andere vertalingen...

zondag 15 juli 2012

Psalm 100:1b-2 - Jubelen en juichen

[ Een lofpsalm.] Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
Toon diverse vertalingen...
 
Deze psalm jubelt. Het is een lofpsalm en dat is duidelijk te merken. De God die alles heeft gemaakt (JHWH) roept op dat we voor Hem zullen juichen. Deze uitnodiging tot aanbidding is bedoeld voor de "ganse aarde", waarmee zowel Joden als heidenen bedoeld worden.

Matthew Henry schrijft onder meer: Het is "een dringende uitnodiging om God te aanbidden [...] Wij dienen God pas werkelijk door heilige vreugde. Het is een eer voor Hem dat we ons verheugen in Hem. We zouden Hem moeten dienen met heilige vreugde. Bijbelse aanbidders moeten vreugdevolle aanbidders zijn."

In vers 3 van deze psalm lezen we Hij is God, hij heeft ons gemaakt en niet wij onszelf (Naardense vert.), wat inhoudt dat als het ons niet lukt om te loven of te dienen met vreugde, we terug mogen keren naar onze maker. Hij zal ons vast en zeker helpen, want JHWH is goed (vers 5)

zondag 8 juli 2012

Romeinen 5:1 - Vrede met God

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.
Toon diverse vertalingen...

dinsdag 3 juli 2012

Psalm 96:1-2a - Opent uwen mond

Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde. Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam [...]
Toon diverse vertalingen...