dinsdag 3 juli 2012

Psalm 96:1-2a - Opent uwen mond

Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde. Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam [...]
Toon diverse vertalingen...