donderdag 28 juni 2012

1 Petrus 2:9 - Een nieuwe identiteit

Wanneer je gelooft heb je een nieuwe identiteit gekregen. Jef De Vriese citeert de Bijbel hierover in Zelfaanvaarding: "Je wezenlijke identiteit is niet die van een mislukte zondaar, maar van gerechtigheid van God, een heilige, een volmaakte, een nieuwe schepping, lid van een koninklijk priesterschap, met Christus gezeten in de hemelse gewesten, overgebracht uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde."

Klinkt dat niet fantastisch? En is het niet tegelijk onbegrijpelijk? Wat hebben wij een prachtige identiteit ontvangen! Alle eer aan God!