Links

Geloof en Jezus
Geloven is iets moois, maar ook van levensbelang! Lees meer over tot geloof komen in Jezus op:
http://www.heartcry.nl/artikelen_geloven
http://marshill.com/jesus (Engels)

Bijbel in mp3
Luisteren naar een voorgelezen Bijbelgedeelte kan helpen bij het inprenten.
Deze sites bieden de mogelijkheid om te luisteren en/of te downloaden:
HSV: Herziene Statenvertaling (vooruitgaven)
NBV: voorgelezen versie van Nieuwe Bijbelvertaling
NBV: downloadbare versie

Geloofstoerusting/Inprenten
Youtube-kanaal Geloofstoerusting
Meer over het memoriseren/inprenten

Meer vechtverzen
Gods Woorden in je hart dragen - De Navigators
http://hoeleesjedebijbel.nl/vechtverzen/
Fighterverses (Engels)