zondag 23 februari 2014

Lukas 1:45 - Beloftes blijven geloven

En zalig is zij die geloofd heeft dat in vervulling zal gaan wat haar door de Heer gezegd is.
(HSV + GNB)

Diverse vertalingen...

De Schriften geven de Woorden van God weer. Die woorden zijn vol van beloften. Beloften voor toen, maar (mogelijk?) ook voor nu. Kan ik die beloften op mezelf toepassen? Andrew Murray gaf in Het Nieuwe Leven zijn mening:
 "Als ik een woord van God heb waarin Hij belooft om iets te doen, kan ik er altijd zeker van zijn dat Hij het ​​zal doen. Ik moet het woord gewoon vastpakken en vasthouden en er mee wachten op God: God zal ervoor zorgen dat hij Zijn woord aan mij vervult."
vertaald uit de Engelse versie van Het Nieuwe Leven


Wat is er makkelijker dan om het met God uit te proberen, en Zijn Woord aan Hem terug te geven? Op Hem vertrouwen, dat deden meer mensen. Zoals de mensen die Murray citeert uit de Bijbel. Is dat te makkelijk gedacht?

zondag 16 februari 2014

Romeinen 4:20 - Geen twijfel

En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 9 februari 2014

Herhalen herhalen herhalen

Deze week volgens planning geen nieuw Bijbelvers. Deze week kan worden gebruikt voor ophalen van de geleerde verzen uit de afgelopen weken of maanden (of jaren...) Voor een overzicht van de verzen en de weken om te herhalen, zie http://bit.ly/1ldLTAO

Inprenten is een goede zaak zegt de Bijbel:
  • het is een effectieve manier om het Woord van God te overdenken (overleggen) dag en nacht (Jozua 1:8) 
  • om het te bewaren (verbergen) in ons hart opdat we niet zondigen zouden tegen de Heere (Psalm 119:11)
Lees meer...

zondag 2 februari 2014

Handelingen 27:25 - Geloof is vertrouwen

Houd dus moed, mannen, want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is.
(NBV + HSV)

Diverse vertalingen...