zaterdag 31 oktober 2009

Openbaring 21: 3 - God op aarde

SV
HSV
En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
En ik hoorde een luide stem vanuit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
andere vertalingen

De apostel Johannes hoort en ziet op het eiland Patmos veel bijzondere dingen. Openbaring 21 vertelt dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zag en een nieuw Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel. Dan hoort hij een luide stem uit de hemel (vers 3). Deze stem vertelt dat de tabernakel, de woning van God, dan aanwezig is bij de mensen en dat Hij, God zelf, bij hen zal wonen. Wat heerlijk zal dat zijn, als God altijd bij je woont! Weg tranen, weg dood en weg verdriet vertelt vers 4.

Al eerder is God merkbaar voor één of meer mensen op de aarde geweest:
  • -Adam en Eva hoorden de stem van God wandelende in den hof (Genesis 3:8)
  • -Een wolkkolom en vuurzuil ging met de Israëlieten mee tijdens hun reis door de woestijn. De HEERE toog voor hun aangezicht (Exodus 13).
  • -Mozes mag God van achteren zien, want niemand kan God zomaar zien en blijven leven. (Exodus 33:23).
  • -Toen Jezus op de aarde was, kenden veel mensen hem van naam of door Zijn wonderen. Hij was mens zoals wij, maar dan zonder zonde. (2 Korinthe 2:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem.)
Er zijn meer plaatsen in de Bijbel waaruit blijkt dat God niet pas op aarde komt als het nieuwe Jeruzalem komt, maar dat Hij er merkbaar is geweest. Hij woont nu ook al in Zijn gemeente door Zijn genade en Geest. Denk bijvoorbeeld aan deze tekst (Mattheus 28:20) En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.

woensdag 28 oktober 2009

Vechtersverzen beschikbaar

De lijst met vechtverzen voor eind 2009 is beschikbaar. Deze in te prenten teksten vindt u in een PDF-document, rechtsbovenaan onder Downloads. In dit PDF-document vindt u voor iedere week nieuwe vechtverzen, Bijbelteksten dus.

Hoe begin ik?
Voor iedere week tot eind 2009 is er een vechtvers - een Bijbeltekst dus - dat in het hoofd geprent wordt. Afhankelijk van uw voorkeur, begint u met leren van een nieuw Bijbelgedeelte op zaterdag of zondag. Een hele week lang wordt de tekst geoefend. Dus tot aan de volgende zaterdag of zondag. Dan begint u met een nieuw vechtvers van de lijst.
De lijst begint bij 31 oktober/1 november. Start u dan meteen? In de lijst vindt u dan Openbaring 21:3. Deze tekst leert u dan de hele week. De week erna, vindt u in de lijst: Openbaring 21:5-7. Dit is een gedeelte dat u dan weer een hele week kunt inprenten. Zo heeft iedere week zijn eigen vechtvers of vechtverzen.
Op www.vechtvers.nl vindt u D.V. iedere week een of meer keer een stukje uitleg over het in te prenten bijbelgedeelte van de week.

Hoe prent ik de vechtverzen, de Bijbelteksten in?
Hoe prent u een vechtvers, een bijbeltekst dus, in het hoofd? Een aantal mogelijkheden:
-print de tekst uit en hang hem op
-schrijf de tekst de over (liefst iedere dag)
-zeg de tekst hardop (alleen of met meer mensen)
-hang of plak de tekst op (dashboard van de auto, keukenkastje, agenda)

Voor meer informatie over vechtersverzen, lees de kolom rechts of onderstaand artikel.

Bijbelvertalingen

Iedere bijbellezer heeft zo zijn eigen voorkeur wat betreft bijbelvertaling. Voor vechtvers.nl is gekozen is voor de Statenvertaling. Deze vertaling staat heel dicht bij de grondteksten. Ook wordt de tekst weergegeven in de Herziene Statenvertaling, omdat deze dicht bij de grondteksten en de Statenvertaling wil staan, maar tegelijkertijd begrijpelijk(er) wil zijn.

Misschien kiest u liever een andere vertaling, dan kunt u de lijst met vechtverzen gebruiken en de vechtverzen zelf opzoeken in uw eigen vertaling. Vechtvers.nl wil hier rekening mee houden en iedere week een hyperlink weergeven voor het te leren bijbelgedeelte. De lijst met vechtverzen vindt u rechtsbovenaan onder Downloads.

donderdag 22 oktober 2009

Welkom op vechtvers.nl

Vechtersverzen zijn korte stukken uit de bijbel om iedere week te leren, in te prenten.
In te prenten ter ondersteuning van de gelovige. Maar het uiteindelijke doel is: opbouw van het geloof en dat van anderen; tot eer van God! Mogen we allen de Heere Jezus in geloof zien, dat is mijn wens en gebed!

Ontstaan
Het idee voor deze website begon langzaam te groeien na het lezen van een twitter berichtje van John Piper (www.desiringgod.com). Ik kwam terecht op de Amerikaanse site http://fighterverses.com.
Ook na een zoektocht op internet en navragen vond ik geen dergelijke site in het Nederlands.
Dezelfde tijd las ik via mijn bijbelrooster in Spreuken een tweetal teksten:
  • in 15:4 De medicijn der tong is een boom des levens;
  • in 15:23 hoe goed is een woord op zijn tijd!
Vers 23 had ik ook al in gedachten voordat ik het vers werkelijk las, het zag eruit als een bevestiging. Het idee voor deze site kwam naar boven drijven. Onze dominee refereerde een zondag daarna ook aan het kennen van bijbelteksten, dat dat zoveel steun kan geven. Door deze ervaringen weet ik dit idee ook "gesteund" van Bovenaf. Dat deed me besluiten de domeinnaam te registreren en de website te bouwen. Met toestemming heb ik hetzelfde "inprentrooster" gebruikt als op Fighterverses.com

Gods zegen toegewenst!

Jeroen Plaisier