zaterdag 31 oktober 2009

Openbaring 21: 3 - God op aarde

SV
HSV
En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
En ik hoorde een luide stem vanuit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
andere vertalingen

De apostel Johannes hoort en ziet op het eiland Patmos veel bijzondere dingen. Openbaring 21 vertelt dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zag en een nieuw Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel. Dan hoort hij een luide stem uit de hemel (vers 3). Deze stem vertelt dat de tabernakel, de woning van God, dan aanwezig is bij de mensen en dat Hij, God zelf, bij hen zal wonen. Wat heerlijk zal dat zijn, als God altijd bij je woont! Weg tranen, weg dood en weg verdriet vertelt vers 4.

Al eerder is God merkbaar voor één of meer mensen op de aarde geweest:
  • -Adam en Eva hoorden de stem van God wandelende in den hof (Genesis 3:8)
  • -Een wolkkolom en vuurzuil ging met de Israëlieten mee tijdens hun reis door de woestijn. De HEERE toog voor hun aangezicht (Exodus 13).
  • -Mozes mag God van achteren zien, want niemand kan God zomaar zien en blijven leven. (Exodus 33:23).
  • -Toen Jezus op de aarde was, kenden veel mensen hem van naam of door Zijn wonderen. Hij was mens zoals wij, maar dan zonder zonde. (2 Korinthe 2:21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem.)
Er zijn meer plaatsen in de Bijbel waaruit blijkt dat God niet pas op aarde komt als het nieuwe Jeruzalem komt, maar dat Hij er merkbaar is geweest. Hij woont nu ook al in Zijn gemeente door Zijn genade en Geest. Denk bijvoorbeeld aan deze tekst (Mattheus 28:20) En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.