zondag 25 maart 2012

Spreuken 15:1 - Vriendelijk antwoorden

HSVSV
Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen.
andere vertalingen

zondag 18 maart 2012

Mattheüs 22:37b-39 - Liefhebben geboden

HSVSV
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
andere vertalingen

zaterdag 10 maart 2012

Mattheüs 20:27-28 - Dienen als Jezus

HSVSV
en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
andere vertalingen

dinsdag 6 maart 2012

Nieuwe verzen 2012 online

De vechtverzen voor de eerste helft van 2012 staan online. Vanaf vandaag is de lijst Bijbelverzen te downloaden vanaf www.vechtvers.nl.


Handig om terug te kijken, vooruit te spieken, voor in je binnenzak of in de auto of ...zaterdag 3 maart 2012

Mattheüs 20:26b - Nederig en groot

HSVSV
maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijnmaar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar
andere vertalingen