zondag 25 november 2012

1 Korinthe 13:4a - De lange adem van God

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...


God is liefde. De Bijbel zegt het zelf: Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. (1 Johannes 4:8, HSV). In de brief aan Korinthe staat: De liefde is geduldig (HSV) of zoals het in de Naardense Bijbelvertaling staat: De liefde heeft lange adem. Kortom: God heeft geduld met ons.

Omdat wij op de Heere Jezus willen lijken, mogen wij datzelfde geduld en dezelfde liefde laten zien aan anderen; Korinthe 13, waarin het vechtvers van deze week staat, geeft een prachtige beschrijving van de liefde. Geloof ik die beschrijving?; laat ik die liefde zien?

Het is bijna niet te geloven, maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft Zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt; daardoor weten we zeker dat we in Hem zijn. (WV95)

We hebben een wonderlijke God!

dinsdag 20 november 2012

1 Korinthe 10:31 - Glorievolle maaltijd?

Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 12 november 2012

Psalm 37:23 - Blijheid onderweg

De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, Hij vindt vreugde in zijn weg.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 11 november 2012

Psalm 37:7a - Stilte omroepen

De dichter David geeft een boodschap door: Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen (Psalm 37:5, NBV). In het vechtvers van kortgeleden staat dit zelfde vers in de Statenvertaling: Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. Een paar verzen verder staat geschreven: Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem (HSV).

Op het moment dat de farao dichtbij het volk van Israël komt wanneer dat volk onder leiding van Mozes vanuit Egypte vertrekt, spreekt Mozes. Hij roept de mensen van zijn volk op tot vertrouwen in Jahweh, hun God, en zegt hen: De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.

Stilte kan ongemakkelijk voelen. Toch klinkt vanuit de Bijbel een oproep om stil te zijn voor God. Blijkbaar wil God ons soms stil hebben. Want: kan God door ons heen spreken? Kan God door ons heen handelen? Het blijkt uit de genoemde teksten hierboven: we mogen (soms?) stil zijn om Hem Zijn werk te laten doen.

dinsdag 6 november 2012

Alle verzen 2012 online

Een extra geheugensteun staat online: de vechtverzen voor de tweede helft van 2012 zijn te downloaden vanaf www.vechtvers.nl. Daarmee zijn alle Bijbelverzen voor 2012 beschikbaar via de site.

Download gerust uw gratis PDF om vorige vechtverzen op te halen of nieuwe op te zoeken; aarzel niet en leer uw Bijbel!


maandag 5 november 2012