dinsdag 20 november 2012

1 Korinthe 10:31 - Glorievolle maaltijd?

Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...