Inprenten

Inprenten van vechtverzen betekent dat u het bijbelgedeelte dat wordt getoond op deze site aanleert, in het geheugen prent.
Een aantal bijbelse redenen hiervoor:
  • het is een effectieve manier om het Woord van God te overdenken (overleggen) dag en nacht (Jozua 1:8)
  • om het te bewaren (verbergen) in ons hart opdat we niet zondigen zouden tegen de Heere (Psalm 119:11)
  • om te overdenken 's nachts: Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken. (Psalm 63:7) zodat we Gods bevelen kunnen overdenken (Psalm 119:15)
  • omdat het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods (Romeinen 10:17), helpt het ingeprente Woord ons bij het evangeliseren. Ook hebben we het Woord paraat om ons geloof en dat van anderen op te bouwen. Het helpt ons om verleiding te weerstaan, en het ondersteunt gebed en aanbidding.