vrijdag 25 april 2014

Johannes 1:12 - Kinderen van God

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

Deze week een bekende tekst uit Johannes. Gekozen uit hoofstuk 8 van het boek Het Nieuwe Leven van Andrew Murray. Prima geschikt voor deze sabbat.

zondag 13 april 2014

Efeze 5:25-27 - Stralend voor Hem

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...