zondag 6 april 2014

2 Korinthe 9:15 - En onbeschrijfelijk

Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave!
(NBG-vertaling)

Diverse vertalingen...