zondag 23 maart 2014

Hebreeën 4:12 - Levend en werkzaam

Levend immers is het woord van God, en werkzaam
(Naardense Vertaling)

Diverse vertalingen...