maandag 17 december 2012

Jesaja 43:25 - Vergeetlijst

Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

dinsdag 11 december 2012

1 Korinthe 14:3 - Profeet voor je gemeente

Maar wie profeteert, spreekt voor mensen: opbouwend, vermanend en troostend.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 2 december 2012

1 Korinthe 13:7 - Met de mantel der liefde

zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...