zondag 2 december 2012

1 Korinthe 13:7 - Met de mantel der liefde

zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...