dinsdag 11 december 2012

1 Korinthe 14:3 - Profeet voor je gemeente

Maar wie profeteert, spreekt voor mensen: opbouwend, vermanend en troostend.
(Willibrordvertaling)

Diverse vertalingen...