donderdag 28 juni 2012

1 Petrus 2:9 - Een nieuwe identiteit

Wanneer je gelooft heb je een nieuwe identiteit gekregen. Jef De Vriese citeert de Bijbel hierover in Zelfaanvaarding: "Je wezenlijke identiteit is niet die van een mislukte zondaar, maar van gerechtigheid van God, een heilige, een volmaakte, een nieuwe schepping, lid van een koninklijk priesterschap, met Christus gezeten in de hemelse gewesten, overgebracht uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde."

Klinkt dat niet fantastisch? En is het niet tegelijk onbegrijpelijk? Wat hebben wij een prachtige identiteit ontvangen! Alle eer aan God!

zaterdag 23 juni 2012

1 Petrus 2:9 - Uitgekozen eigendom

HSVSV
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar lichtMaar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht
andere vertalingen

zondag 17 juni 2012

Jakobus 4:16-17 - Laten en niet laten

HSVSV
Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde.
andere vertalingen

maandag 11 juni 2012

Psalm 55:23 - Zorgeloos onderhoud

HSVSV
Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele.
andere vertalingen

maandag 4 juni 2012

Psalm 42:12 - Gerust loven

HSVSV
Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.
andere vertalingen