zondag 26 januari 2014

Psalm 119:11 - Opbergen

Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.
(NBG-vertaling)

Diverse vertalingen...

Het inprenten van Gods woorden kan veel zegen geven. Hoe meer ik ken van de Bijbel, hoe - menselijk gesproken - makkelijker het is voor God om me Bijbelteksten in gedachten te brengen.

God sprak al over het onthouden van Zijn woorden in de Torah, het begin van de Bijbel. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 11:18, de vechtverzen van vorige week. Ook de dichter van Psalm 119 spreekt over het kennen van Gods woord. De Bijbel vindt blijkbaar dat het kennen van de Schriften belangrijk is.

De schrijver van de psalm bergt de woorden van God in zijn eigen hart, zodat hij niet zal zondigen. In de vertaling van Psalm 119 door Kees Waaijman blijkt dat de dichter van de psalm God niet wil misdoen: "opdat ik Jou niet misdoe". De woorden van onze God zijn dus een hulpmiddel om op de juiste manier te leven. In plaats van kwalijk handelen (zondigen/misdoen), helpen ze om het juiste in gedachte te houden. En dus het juiste te doen.

De apostel Jakobus bemoedigt ons hierin en roept ons op het Woord niet alleen te horen:
En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. (Jakobus 1:22, HSV)

Horen, inprenten en opbergen in je hart lijken verschillende dingen. Andrew Murray schrijft in Het Nieuwe Leven: "God vraagt van jou als Zijn kind, dat je je hart geeft, zodat het vervuld kan worden met Zijn Woord. Zul je dit doen? Wat zeg je? De Heere Jezus wil op deze manier Zijn heilig werk vervolmaken met kracht. Laat je antwoord continu duidelijk zijn: Ik berg uw woord in mijn hart; Ik heb uw wet zo lief, zij is geen ogenblik uit mijn gedachten." (vers 11, NBG51; Psalm 119:97, WV95)

De vechtverzen van januari, februari en maart komen uit het genoemde boek Het Nieuwe Leven van Andrew Murray.

zondag 19 januari 2014

Deuteronomium 11:18 - Vechtwoorden

Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

maandag 13 januari 2014

1 Petrus 2:2 - Worden als een kind

En verlang [vurig], als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...

zondag 5 januari 2014

1 Johannes 1:2 - Het Woord dat leven is

want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard
(Herziene Statenvertaling)

Diverse vertalingen...